จุลินทรีย์คาซาม่าพลัสเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งเพียวๆกำจัดแอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ โดยเฉพาะ กำจัดจัดสารพิษแอมโมเนียภัยเงียบในบ่อเลี้ยงกุ้งและบ่อเลี้ยงปลา ด้วยจุลินทรีย์คาซาม่าพลัส กำจัดแอมโมเนีย, ไนเตรท , ไนไตรท์ในน้ำโดยเฉพาะ เลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาอย่างปลอดภัย ใช้จุลินทรีย์คาซาม่าพลัส
ReadyPlanet.com
bulletจุลินทรีย์หอม
bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ/ดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletน้ำยาดับกลิ่นห้องน้ำโรงแรมและรีสอร์ท
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียคอนโดมิเนี่ยม
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาล
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานลูกชิ้น
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานเชือดไก่
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียตลาดสด
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น?
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ราคา
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์กำจัดกลิ่น
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อบำบัดน้ำเสีย
bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่าใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง?
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็นดับกลิ่นน้ำเน่าเสีย
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่นอีเอ็มกำจัดกลิ่น
bulletดับกลิ่นเหม็นในฟาร์มหมู/กำจัดกลิ่นเหม็นในฟาร์มหมู
bulletการใช้จุลินทรีย์หอม-kasama ดับกลิ่นห้องน้ำ


บำบัดน้ำเสียโรงแรมและรีสอร์ททุกๆแห่ง
บำบัดน้ำเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
บำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลและสถานพยาบาลทุกๆแห่ง
บำบัดน้ำเสียอาคารสำนักงาน
บำบัดน้ำเสียคอนโดมิเนี่ยม
การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียและบ่อบำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ดับกลิ่น, ซื้อจุลินทรีย์อีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์อีเอ็ม, สบู่เหลวนมน้ำผึ้ง, แชมพูสมุนไพรน้ำผึ้ง, ครีมนวดผมสมุนไพรน้ำผึ้ง


สารพิษแอมโมเนียภัยเงียบในบ่อเลี้ยงกุ้งและบ่อเลี้ยงปลา

          

แอมโมเนีย( Ammonia ) ภัยเงียบและสารพิษในบ่อเลี้ยงกุ้งและบ่อเลี้ยงปลาทุกๆแห่ง มีสูตรทางเคมีคือ NH3 เป็นสารเคมีที่มีพิษประกอบด้วยไนโตรเจนและไฮโดรเจนละลายน้ำได้ดี ถ้าสูดดมเข้าไปมากๆอันตรายถึงชีวิตได้ เป็นสารพิษอันตรายต่อสัตว์น้ำทุกๆชนิด

แอมโมเนีย( NH3 ) เป็นสารเคมีที่มีพิษอันตรายถึงชีวิตได้ โดยเฉพาะต่อสัตว์น้ำทุกๆชนิด กุ้ง หอย ปู ปลา และอื่นๆ ถ้าได้รับสารตัวนี้เข้าไป ตายได้ตลอดเวลา( ที่ความเข้มข้น >= 1 ppm. ขึ้นไป )ประเภทสัตว์น้ำตายแบบไม่ทราบสาเหตุก็มาจากพิษของแอมโมเนียที่ละลายอยู่ในน้ำส่วนหนึ่ง เพราะแอมโมเนียละลายน้ำได้ดี

        

ที่มาของแอมโมเนียในบ่อเลี้ยงกุ้งและบ่อเลี้ยงปลา

สำหรับที่มาของแอมโมเนียในบ่อเลี้ยงกุ้งและบ่อเลี้ยงปลา จะมาจากการให้อาหารกุ้งและอาหารปลาที่เลี้ยง และขี้กุ้งขี้ปลา รวมทั้งดินโคลนในบ่อเลี้ยงกุ้งและบ่อเลี้ยงปลา นั่นเอง

- อาหารกุ้งและอาหารปลา จะมีส่วนประกอนของโปรตีน( กรดอะมีโน )ที่ใช้ทำอาหารกุ้งและอาหารปลา ซึ่งโปรตีนเหล่านี้เมื่อละลายอยู่ในน้ำ จะแตกตัวไปเป็นไนโตรเจน และไนโตรเจนแปรสภาพเป็นแอมโมเนีย , ไนไตรท์ , ไนเตรท ในที่สุด สารเหล่านี้ล้วนเป็นสารพิษ เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำทุกๆชนิด ไม่มีเว้นทั้งกุ้งและปลา ถ้าสารแอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ มีความเข้มข้นตั้งแต่ 1 ppm. ขึ้นไป กุ้งและปลาที่เลี้ยงในบ่อตายได้ตลอดเวลา

- ขี้กุ้งและขี้ปลา ซึ่งเป็นของเสียที่มาจากการกินอาหารของกุ้งและปลาเข้าไป( กินอาหารเม็ดที่เป็นโปรตีน )จึงทำให้น้ำเสียเกิดขึ้น เป็นทั้งแหล่งสารพิษแอมโมเนียและแหล่งเพาะเชื้อโรคในบ่อเลี้ยงกุ้งและบ่อเลี้ยงปลาที่เราอาจคาดไม่ถึง

- ดินโคลนในบ่อเลี้ยงกุ้งและบ่อเลี้ยงปลา พื้นบ่อเลี้ยงกุ้งและบ่อเลี้ยงปลาจะมีดินโคลนที่เป้นขี้เลน เป็นแหล่งกำเนิดและสะสมแอมโมเนียได้เป็นอย่างดี ก๊าซใไนโตรเจนในบรรยากาศละลายในน้ำได้ดี เมื่อละลายในน้ำจะแปรสภาพไปเป็นแอมโมเนียในน้ำ( ก๊าซไนโตรเจนในบรรยากาศมีมากที่สุด )ไนเตรท ไนไตร์ และไนตรัสออกไซด์ตามลำดับ( ตามภาพจำลองด้านล่าง ) สารเหล่านี้ก็คือ สารพิษ นั่นเอง

      

ภาพบนเป้นกระบวนการเกิดสารต่างๆและที่มาของสารพิษแอมโมเนีย จะเห็นได้ว่าจะเริ่มจากการเกิดไนโตรเจน แล้วแปรสภาพไปเป็นแอมโมเนีย ไนไตรท์ ไนเตรท ไนตรัส ตามลำดับ ซึ่งเป้นสารพิษที่ละลายอยู่ในน้ำบ่อเลี้ยงกุ้งและบ่อเลี้ยงปลาของท่าน โดยที่ท่านไม่ทราบที่มาของสารพิษเหล่านี้ กุ้งตายปลาตายแบบไม่ทราบสาเหตุ ส่วนหนึ่งก็มาจากจุดนี้นี่เอง

 จุลินทรีย์คาซาม่าพลัส( Kasama Plus )

จุลินทรีย์คาซาม่าพลัส เป็นจุลินทรีย์กำจัดแอมโมเนียโดยตรง รวมทั้งกำจัดไนเตรท ไนไตรท์ และไนโตรเจน สังเคราะห์ขึ้นจากกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งสองสายพันธุ์ คือ ไนโตรแบคเตอร์( Nitrobacter )และไนโตรโซโมแนส( Nitrosomonas )ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก และจากผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สรุปตรงกันว่ากลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งคือตัวทำลายวงจรแอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ และไนโตรเจนโดยตรง ตามสมการจำลองด้านล่าง เป็นการทำงาน( ทำปฏิกิริยา )ของกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง อธิบายง่ายๆก็คือ เมื่อเราให้อาหารกุ้งและอาหารปลาละลายในน้ำ จะเกิดไนโตรเจนขึ้นในน้ำ( มาจากสารอินทรีย์โปรตีนในอาหารกุ้งและปลา )และไนโตรเจนก็จะเปลี่ยนสภาพไปเป็นแอมโมเนีย ไนเตรท และในไตรท์ ในที่สุด ซึ่งเป็นสารพิษทำอันตรายต่อสัตว์น้ำทุกๆชนิด ขี้ปลาเป็นของเสียและสร้างไนโตรเจนและแอมโมเนียในน้ำเช่นกัน

       

จุลินทรีย์กลุ่มไนตริฟลายอิ้งจะทำการเปลี่ยนแอมโมเนียในน้ำไปเป็นแอมโมเนียมอิออน(ไม่มีพิษ )และจากแอมโมเนียมอิออนไปเป็นไนไตรท์และไนเตรทตามลำดับ ปฏิกิริยานี้เรียกว่า ไนตริฟิเคชั่น( Nitrification )เป็นปฏิกิริยาที่ใช้อากาศ ส่วนที่สอง จุลินทรีย์กลุ่มไนตริฟลายอิ้งจะทำการเปลี่ยนไนเตรทอิออน ไปเป็นไนไตรท์อิออน ไนตรัสออกไซด์ และแปรสภาพไปเป็นก๊าซไนโตรเจนลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยาการศต่อไป ปฏิกิริยานี้เรียกว่า ดีไนตริฟิเคชั่น( Denitrification )เป็นปฏิกิริยาไร้อากาศไม่ใช้ออกซิเจน นี้คือขั้นตอนการกำจัดแอมโมเนียและไนเตรท ไนไตรท์ ที่ละลายอยู่ในน้ำในบ่อเลี้ยงกุ่งและบ่อเลี้ยงปลา ซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์ล้วนๆไม่สามารถอุปโลกน์ได้ ผ่านการวิเคราะห์และวิจัยทางวิทยาศาสตร์จากนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกมาเรียบร้อยแล้ว

แอมโมเนีย( Ammonia ) จึงเป็นสารพิษที่อันตรายต่อสัตว์น้ำทุกๆชนิด เป็นภัยเงียบที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยสายตา กุ้งและปลาที่เกษตรกรเลี้ยงตายแบบไม่ทราบสาเหตุ ส่วนหนึ่งก็มาจากสารพิษเหล่านี้ที่ละลายอยู่ในบ่อเลี้ยงกุ้งและบ่อเลี้ยงปลานั่นเอง จุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งเป็นสัตว์ขนาดเล็ก ไม่ใช่สารเคมีใดๆ มีอยู่ทั่วๆไปในสิ่งแวดล้อมในดิน แต่มีปริมาณน้อยอยู่แบบกระจัดกระจาย ถ้าต้องการนำไปใช้งานในปริมาณที่มาก ต้องทำการสังเคราะห์ขึ้นในห้องปฏิบัติการ เราได้ทำการสังเคราห์ขึ้นประสบผลสำเร็จแล้ว ไม่จำเป็นต้องนำเข้าจากต่างประเทศอีกต่อไป ซึ่งมีราคาค่อนข้างสูง( ขายซีซีละ 30 - 50 บาท หรือลิตรละ 30,000 - 50,000 บาท )เราจะทำให้คนไทย เกษตรกรไทยผู้เลี้ยงกุ้งและเลี้ยงปลาได้ใช้ในราคาที่ถูกลงอย่างมากหลายเท่าตัว การกำจัดสารพิษแอมโมเนียที่เป็นอันตรายในน้ำก็คือ การบำบัดน้ำเสีย นั่นเอง จุลินทรีย์กลุ่มไนตริฟลายอิ้งถือว่า เป็นจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียได้เช่นกัน

  ร้านบางกอกโปรดักส์ ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์กลุ่มไนตริฟลายอิ้ง ในนาม " จุลินทรีย์คาซาม่าพลัส " ( ซึ่งเป้นคนละตัวกับ จุลินทรีย์หอมคาซาม่า )เน้นไปที่การกำจัดแอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ ไนโตรเจน โดยเฉพาะเจาะจง รวมถึงการบำบัดน้ำเสีย ที่ต้องการกำจัดค่า TKN ซึ่งจุลินทรีย์กลุ่มไนตริฟลายอิ้งสามารถทำได้ ลดการสูญเสียกุ้งและปลาในบ่อเลี้ยงได้อย่างง่ายๆ ไม่ต้องใช้งบมากก็สามารถทำได้ ซึ่งเป็นการลดการสูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างมาก กุ้งและปลาที่เลี้ยงของเกษตรกรตายจากสารพิษแอมโมเนียโดยไม่รู้ตัวในแต่ละปีจำนวนมหาศาล ทำให้สูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจไปเป็นจำนวนมาก ต่อไปนี้ไม่ต้องกังวลใจเรื่องพิษภัยของแอมโมเนียในบ่อเลี้ยงกุ้งและบ่อเลี้ยงปลา ที่จะทำอันตรายกุ้งและปลาที่เลี้ยงอีกต่อไป เราได้สร้างจุลินทรีย์คาซาม่าพลัสให้ทุกท่านแล้ว เป็นสายพันธุ์ของจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งโดยตรง และเป็นของคนไทยและสังเคราะห์ขึ้นโดยคนไทย 100% เป็นการลดการนำเข้าและพึ่งพาจากต่างประเทศที่มีราคาแพงมาก เราสร้างจุลินทรีย์คาซาม่าพลัสให้มีความหนาแน่นและความเข้มข้นของจุลินทรีย์สูงเป็นพิเศษ  เพื่อประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดในการนำไปใช้งานกำจัดแอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์และไนโตรเจนได้รวดเร็ว

       
  โครงสร้างของจุลินทรีย์คาซาม่าพลัส

จุลินทรีย์คาซาม่าพลัส ประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง 2 สายพันธุ์ดังนี้ .-

1. จุลินทรีย์ไนโตรแบคเตอร์( Nitrobacter  Bacteria )

2. จุลินทรีย์ไนโตรโซโมแนส ( Nitrosomonas  Bacteria )

ดังนั้น จุลินทรีย์คาซาม่าพลัส( Kasama Plus ) จึงเป็น

- จุลินทรีย์กำจัดแอมโมเนีย( โดยตรง ) , จุลินทรีย์ทำลายแอมโมเนีย

- จุลินทรีย์กำจัดไนโตรเจน( โดยตรง )

- จุลินทรีย์กำจัดไนไตรท์( โดยตรง )

- จุลินทรีย์กำจัดไนเตรท( โดยตรง )

- จุลินทรีย์กำจัดไนตรัส( โดยตรง )

- เปลี่ยนสารอินทรีย์ไนโตรเจนไปเป็นก๊าซไนโตรเจน

#จุลินทรีย์กำจัดแอมโมเนียในบ่อเลี้ยงกุ้ง 

#จุลินทรีย์กำจัดแอมโมเนียในบ่อเลี้ยงปลา 

ไม่ต้องกังวลเรื่องแอมโมเนียในบ่อเลี้ยงกุ้งอีกต่อไป

ไม่ต้องกังวลเรื่องสารพิษแอมโมเนียในบ่อเลี้ยงปลาอีกต่อไป

จุลินทรีย์คาซาม่าพลัสจะทำการบำบัดและสกรีนของเสียในบ่อเลี้ยงกุ้งและบ่อเลี้ยงปลาให้ทั้งหมด รวมทั้งป้องกันเชื้อโรคในบ่อเลี้ยงกุ้งและบ่อเลี้ยงปลา โปรดระวังการแอบอ้างหรือสินค้าเลียนแบบ หรือการเอาอีเอ็มทั่วๆไปมาอุปโลกน์เป็นจุลินทรีย์กำจัดแอมโมเนีย ซึ่งเป็นไปไม่ได้ จะต้องเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งเท่านั้น จึงจะกำจัดแอมโมเนียได้โดยตรง ซึ่งได้ผ่านการทดสอบและทดลองทางวิทยาศาสตร์จากหลายๆหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศมาเรียบร้อยแล้ว

จุลินทรีย์คาซาม่าพลัส ราคา

ราคาจำหน่าย แกลลอนละ   ( รอราคา )      บาท

ขนาดบรรจุ แกลลอน  10  ลิตร

จัดส่งฟรีทั่วประเทศ  ถึงผู้รับภายใน  2 - 4 วันทำการขนส่ง

 

   สั่งซื้อจุลินทรีย์คาซาม่าพลัส

( เริ่มเปิดจำหน่ายตั้งแต่ ม.ค. 2566 เป็นต้นไป )

    โทร. 081-335 2758 , 065-573 9591