จุลินทรีย์คาซาม่าพลัสเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งเพียวๆกำจัดแอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ โดยเฉพาะ ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์คาซาม่าพลัส เป็นสารกำจัดแอมโมเนียไนเตรทไนไตรท์ไนโตรเจนโดยตรง เป็นสารธรรมชาติไม่ใช่สารเคมี กำจัดแอมโมเนียในบ่อเลี้ยงกุ้งและบ่อเลี้ยงปลา กำจัดแอมโมเนียในตู้เลี้ยงปลาสวยงาม
ReadyPlanet.com
bulletจุลินทรีย์หอม
bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ/ดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletน้ำยาดับกลิ่นห้องน้ำโรงแรมและรีสอร์ท
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียคอนโดมิเนี่ยม
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาล
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานลูกชิ้น
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานเชือดไก่
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียตลาดสด
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น?
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ราคา
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์กำจัดกลิ่น
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อบำบัดน้ำเสีย
bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่าใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง?
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็นดับกลิ่นน้ำเน่าเสีย
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่นอีเอ็มกำจัดกลิ่น
bulletดับกลิ่นเหม็นในฟาร์มหมู/กำจัดกลิ่นเหม็นในฟาร์มหมู
bulletการใช้จุลินทรีย์หอม-kasama ดับกลิ่นห้องน้ำ


บำบัดน้ำเสียโรงแรมและรีสอร์ททุกๆแห่ง
บำบัดน้ำเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
บำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลและสถานพยาบาลทุกๆแห่ง
บำบัดน้ำเสียอาคารสำนักงาน
บำบัดน้ำเสียคอนโดมิเนี่ยม
การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียและบ่อบำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ดับกลิ่น, ซื้อจุลินทรีย์อีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์อีเอ็ม, สบู่เหลวนมน้ำผึ้ง, แชมพูสมุนไพรน้ำผึ้ง, ครีมนวดผมสมุนไพรน้ำผึ้ง


สารกำจัดแอมโมเนียไนเตรทไนไตรท์ไนโตรเจนโดยตรง

จุลินทรีย์คาซาม่าพลัส : สารกำจัดแอมโมเนีย , สารทำลายแอมโมเนีย จากธรรมชาติ( ไม่ใช่สารเคมี )เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่สังเคราะห์มาจากจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งทั้งสองสายพันธุ์( ไนโตรแบคเตอร์และไนโตรโซโมแนส )

ในการกำจัดแอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ ในอดีตมักจะใช้สารเคมีกัน แต่จะมีปัญหาสารเคมีตกค้างในสิ่งแวดล้อม อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในสิ่งแวดล้อมได้ง่ายๆ นักวิทยาศาสตร์จากหลายๆประเทศจึงมีการคิดค้นสารที่จะมากำจัดแอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ รวมไปถึงไนโตรเจน จากสารธรรมชาติที่ไม่ใช่สารเคมี จากการทดสอบและทดลองงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์พบว่า กลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง( Nitriflying Bacteria )มีประสิทธิภาพในการทำลายหรือกำจัดแอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์และไนโตรเจนได้ดี และประการสำคัญไม่มีผลกระทบใดๆต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกรณีการใช้สารเคมีกำจัดแอมโมเนีย ในประเทศไทยนักวิทยาศาสตร์จากหลายสถาบันการศึกษาก็ได้ทำการวิจัยเช่นกัน ผลลัพธ์ออกมาก็ได้ผลลัพธ์เช่นเดียวกันกับนักวิทยาศาสตร์ต่างประเทศทำการวิจัยและทดลอง จึงเป็นที่ยอมรับในระดับโลกว่า กลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งมีประสิทธิภาพในการกำจัดแอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ และไนโตรเจนได้จริง

แอมโมเนีย( Ammonia : NH3 )เป็นสารพิษที่อันตรายต่อสัตว์น้ำทุกๆชนิด ถ้าแอมโมเนียละลายอยู่ในน้ำที่มีความเข้มข้นสูง( ตั้งแต่ 1 ppm. ขึ้นไป )สัตว์น้ำทุกๆชนิด อาจตายหมดได้ตลอดเวลา แอมโมเนียละลายน้ำได้ดีและมีอยู่ในน้ำตามธรรมชาติ แต่มีในปริมาณเล็กน้อย นอกจากของเสียและสิ่งเจือปนในน้ำมีปริมาณมาก จึงจะทำให้ให้แอมโมเนียมีความเข้มข้นมากขึ้นตามสิ่งเจือปนในน้ำ แอมโมเนียมีที่มาจากไนโตรเจน และไนโตรเจนก็มีที่มาจากหลายแหล่ง ทั้งจากสารอินทรีย์ที่มีส่วนประกอบของโปรตีน( กรดอะมีโน )และของเสียต่างๆที่เป็นสารโปรตีน อีกทั้งในบรรยากาศก็มีไนโตรเจนมากที่สุด นี่คือแหล่งที่มาของไนโตรเจน ที่เป้นต้นกำเนิดของแอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์

       

เป็นการเปลี่ยนสภาพของไนโตรเจนเมื่อละลายอยู่ในน้ำ จะแปรสภาพไปเป็นแอมโมเนีย แอมโมเนียมอิออน ไนไตรท์อิออน ไนเตรทอิออน และไนตรัสออกไซด์ ตามลำดับ

         

เป็นปฏิกิริยาการกำจัดแอมโมเนียของกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง ซึ่งแบ่งปฏิกิริยาออกเป็น 2 ส่วนดังต่อไปนี้. -

1. จุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งทำการออกซิไดซ์แอมโมเนียให้เป็นแอมโมเนียมอิออน( ไม่มีพิษ ) ไนไตรท์อิออน ไนเตรทอิออน ตามลำดับ ปฏิกิริยาส่วนนี้เรียกว่า ไนตริฟิเคชั่น( Nitrification )เป็นปฏิกิริยาแบบใช้อากาศในน้ำ

2. จุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งทำการออกซิไดซ์ไนเตรทอิออน ไนไตรท์อิออน ไนตรัสออกไซด์ ไปเป็นก๊าซไนโตรเจนลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศต่อไป ปฏิกิริยาในส่วนนี้เรียกว่า ดีไนตริฟิเคชั่น( Denitrification )เป็นปฏิกิริยาแบบไร้อากาศ

นี้คือปฏิกิริยาการทำงานหรือขั้นตอนการกำจัดแอมโมเนียของกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง อธิบายได้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์โดยตรง

        

จุลินทรีย์คาซาม่าพลัส( Kasama Plus ) : สารกำจัดแอมโมเนีย

จุลินทรีย์คาซาม่าพลัส เป็นจุลินทรีย์ที่สังเคราะห์ขึ้นมาจากกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งโดยตรงทั้งสองสายพันธุ์ คือ ไนโตรแบคเตอร์( Nitrobacter )และไนโตรโซโมแนส( Nitrosomonas )มีความเข้มข้นและมีความหนาแน่นของจุลินทรีย์สูงเป็นพิเศษ จะไม่เหมือนจุลินทรีย์อีเอ็ม( EM )ทั่วๆไปที่มีจำหน่ายตามท้องตลาด ( ที่มีต้นกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น )จะไม่มีกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งเจือปนอยู่ ดังนั้น อีเอ็มที่มีต้นกำเนิดมาจากญี่ปุ่นจึงไม่มีคุณสมบัติในการกำจัดแอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ และไนโตรเจน โดยตรง

               

ร้านบางกอกโปรดักส์ ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์คาซาม่าพลัสโดยตรง( คนละตัวกับจุลินทรีย์หอมคาซาม่าบำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น )ไม่ใช่นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งการนำเข้าจากต่างประเทศของจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งจะมีราคาค่อนข้างสูง( ซีซีละ 30 - 50 บาท หรือ ลิตรละ 30,000 - 50,000 บาท )เราได้ทำการสังเคราะห์ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี ได้จุลินทรีย์ที่มีความหนาแน่นและแอคทีฟสูง เราจะทำให้คนไทยได้ใช้ของถูกและดีมีประสิทธิภาพสูง 

จุลินทรีย์คาซาม่าพลัส ราคา

ราคาจำหน่าย แกลลอนละ  2,000  บาท
( เฉลี่ย ซีซีละ 0.10 บาท หรือ ลิตรละ 100 บาท )

ขนาดบรรจุ แกลลอนละ  20  ลิตร( มีขนาดเดียวเท่านั้น )

เปิดจำหน่ายตั้งแต่  ม.ค. 2566  เป็นต้นไป

เปิดรับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ

จัดส่งฟรีทั่วประเทศ

ได้รับสินค้าภายใน  2-5 วันทำการขนส่ง ขึ้นอยู่กับระยะทางใกล้หรือไกล

   

โปรดระวังการแอบอ้างอุปโลกน์เอาอีเอ็ม( EM )ที่มีต้นกำเนิดมาจากญี่ปุ่น มาอุปโลกน์เป็นจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง ในอีเอ็มที่มาจากญี่ปุ่นโดยตรงจะไม่มีจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง แต่เป็นจุลินทรีย์ไนโตรฟิกซิ่ง( จุลินทรีย์ที่ตรึงไนโตรเจน )ไม่เหมาะสมในการนำไปใช้ในบ่อเลี้ยงกุ้งและบ่อเลี้ยงปลา เพราะมันจะไปเพิ่มไนโตรเจนในน้ำ ซึ่งเท่ากับเพิ่มแอมโมเนียโดยอัตโนมัติ