ReadyPlanet.com
bulletจุลินทรีย์หอม
bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ/ดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletน้ำยาดับกลิ่นห้องน้ำโรงแรมและรีสอร์ท
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียคอนโดมิเนี่ยม
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาล
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานลูกชิ้น
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานเชือดไก่
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียตลาดสด
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น?
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ราคา
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์กำจัดกลิ่น
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อบำบัดน้ำเสีย
bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่าใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง?
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็นดับกลิ่นน้ำเน่าเสีย
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่นอีเอ็มกำจัดกลิ่น
bulletดับกลิ่นเหม็นในฟาร์มหมู/กำจัดกลิ่นเหม็นในฟาร์มหมู
bulletการใช้จุลินทรีย์หอม-kasama ดับกลิ่นห้องน้ำ


ใบเสนอราคาจุลินรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นสำหรับกรุงเทพฯ
ใบเสนอราคาจุลินรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นสำหรับต่างจังหวัด
บำบัดน้ำเสียโรงแรมและรีสอร์ททุกๆแห่ง
บำบัดน้ำเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
บำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลและสถานพยาบาลทุกๆแห่ง
บำบัดน้ำเสียอาคารสำนักงาน
บำบัดน้ำเสียคอนโดมิเนี่ยม
การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียและบ่อบำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ดับกลิ่น, ซื้อจุลินทรีย์อีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์อีเอ็ม, สบู่เหลวนมน้ำผึ้ง, แชมพูสมุนไพรน้ำผึ้ง, ครีมนวดผมสมุนไพรน้ำผึ้ง


เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ของร้านบางกอกโปรดักส์ ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นที่มีกลิ่นหอมเจ้าแรกของประเทศไทย

     

 ที่นี่..เราเน้นให้ความรู้คำแนะนำที่ถูกต้องกับลูกค้าทุกๆท่าน ทั้งปัญหาการบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสีย และการดับกลิ่นบำบัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาของลูกค้า และแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาเป็นรายๆไปแบบฟรีๆ การได้แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าทุกๆท่านได้ประสบผลสำเร็จ คือ เป้าหมายและสิ่งที่เราต้องการ.... 

ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า( จุลินทรีย์หอม kasama )

เป็นจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย และ เป็นจุลินทรีย์ดับกลิ่น ใช้บำบัดน้ำเสียได้ทุกๆระบบบำบัด ใช้ดับกลิ่นบำบัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ทุกๆชนิดที่เกิดจากสารอินทรีย์ เป็นจุลินทรีย์ที่มีกลิ่นหอมเจ้าแรกของประเทศไทย

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีคุณสมบัติในการย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสีย( บำบัดน้ำเสีย )และมีคุณสมบัติในการบำบัดกลิ่น( ดับกลิ่น )ไม่พึงประสงค์ทุกๆชนิดที่เกิดจากสารอินทรีย์ เป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หลายสายพันธุ์จากธรรมชาติที่นำมาสังเคราะห์รวมไว้ในที่เดียวกัน เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการดำรงชีพและทำปฏิกิริยา นำไปใช้ประโยชน์หลักๆใน 2  เรื่องดังต่อไปนี้ .- 

1. นำไปใช้ในการบำบัดน้ำเสีย( ย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสีย ) ใช้บำบัดน้ำเสียได้ทุกๆระบบบำบัด และน้ำเสียจากทุกๆแหล่ง ใช้บำบัดน้ำเสียได้ประโยชน์ทั้งการบำบัดน้ำเสียและการดับกลิ่นบำบัดกลิ่นน้ำเสียที่ส่งกลิ่นเน่าเหม็น มีกลิ่นหอมทันทีที่ใช้งาน จึงได้ชื่อว่าเป็น จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย เจ้าแรกของประเทศไทย ซึ่งจะช่วยเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพดีมากยิ่งขึ้น ( ดูรายละเอียดมากกว่านี้ คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่..)

2. นำไปใช้ในการดับกลิ่นบำบัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ทุกๆชนิดทุกๆประเภทที่กลิ่นนั้นๆมีที่มาหรือสาเหตุเกิดจากสารอินทรีย์( ที่มาจากพืชและสัตว์ )ซึ่งเป็นการดับกลิ่นและบำบัดกลิ่นแบบธรรมชาติบำบัด 100% ( ไม่ใช้สารเคมีบำบัด )จึงมีความปลอดภัยสูง ไม่มีสารเคมีตกค้างใดๆ เป็นจุลินทรีย์ดับกลิ่นที่มีกลิ่นหอม จึงเป็น จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น เจ้าแรกของประเทศไทย ( ดูรายละเอียดการดับกลิ่นทั้งหมด คลิกดูที่นี่... ) 

 จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นจุลินทรีย์เอนกประสงค์ที่ให้ประโยชน์ในหลายๆด้าน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น การบำบัดน้ำเสีย ดับกลิ่นบำบัดกลิ่น นำไปใช้ในฟาร์มปศุสัตว์ทุกๆชนิด นำไปประยุกต์ใช้เป็นปุ๋ย ฯลฯ เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ให้ประโยชน์กับพืชและสัตว์รวมถึงช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษและมลภาวะในสิ่งแวดล้อม แต่ในที่นี้จะเน้นการนำจุลินทรีย์หอมคาซาม่าไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของการบำบัดน้ำเสียและการดับกลิ่นบำบัดกลิ่นเท่านั้น 


 

        

 ดูแต่ละหัวข้อ กรุณาคลิกที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

 

   

 

ส้วมเหม็นทำอย่างไร? แก้ไขอย่างไร ? คลิกดูที่นี่..

ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น บ่อส้วมมีกลิ่น คลิกดูที่นี่...

ชักโครกส่งกลิ่นเหม็น ท่อน้ำทิ้งมีกลิ่นเหม็น บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น คลิกที่นี่..

ดับกลิ่นส้วมเหม็น/ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น/ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น คลิกที่นี่..

ดับกลิ่นสุนัขและสัตว์เลี้ยงทุกๆชนิด คลิกดูที่นี่..
 ปัญหาบ่อเติมอากาศส่งกลิ่นเหม็นเกิดจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์ดับกลิ่นรถขยะ / ดับกลิ่นรถขนขยะเหม็น คลิกดูที่นี่.. 
บำบัดน้ำเสียและการบำบัดกลิ่นในโรงงานไอศครีมทุกๆแห่ง คลิกที่นี่... 

 การแก้ปัญหาน้ำเสียและกลิ่นในโรงงานขนมจีนทุกๆแห่ง คลิกดูที่นี่..

การดูแลและบำรุงรักษา/การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 

 วิธีลดค่า BOD , SS , TDS ในโรงงานปลากระป๋อง คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่...

ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในล้งปลาทุกๆแห่ง คลิกดูที่นี่.. 
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตขนม คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู คลิกที่นี่..
ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในล้งปลา/โรงงานทำปลา คลิกดูที่นี่..
การกำจัดไขมันและน้ำมันแบบง่ายๆ( FOG ) คลิกดูที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียของคอนโดมิเนียม คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียทำงานย่อยสลายของเสียอย่างไร คลิกดูที่นี่.. 

สัญญาณจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในบ่อบำบัดมีปริมาณน้อย คลิกดูที่นี่.. 

วิธีการกำจัดสารอินทรีย์ที่เจือปนอยู่ในน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียโดยทั่วไป คลิกดูที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียของแต่ละหน่วยงาน คลิกดูที่นี่.. 

ระบบบำบัดน้ำเสีย / การบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 

บำบัดน้ำเสีย / วิธีบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่..

บำบัดน้ำเสีย/ระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่..

การบำบัดน้ำเสีย/การดับกลิ่นด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  คลิกที่นี่.. 

ประโยชน์ของการใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าในบ่อเกรอะบ่อส้วม  คลิกที่นี่.. 

จุลินทรีย์ 2 in 1 (จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย & จุลินทรีย์ดับกลิ่น)คลิกดูที่นี่..  

ทำไมต้องเติจุลินทรีย์ลงไปในระบบบำบัดหรือบ่อบำบัด คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย & จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ซื้อที่ไหน  คลิกที่นี่.. 

วิธีดับกลิ่นส้วมเต็ม(ส้วมเหม็น) คลิกดูที่นี่...

ดับกลิ่นคาวปลาในโรงงาน / ดับกลิ่นคาวเลือดปลา คลิกดูที่นี่..

เลี้ยงหมูแบบเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ  คลิกดูที่นี่..

 ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น( ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น ) คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  คลิกดูที่นี่...

จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่....       

 จุลินทรีย์ดับกลิ่น  คลิกดูข้อมูลที่นี่... 

จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น / จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 

จุลินทรีย์หอม  คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 

น้ำยาดับกลิ่น / น้ำยากำจัดกลิ่น ที่ไม่ใช่สารเคมี คลิกที่นี่.. 

ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียที่มีกลิ่นหอม  คลิกที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นในบ่อเกรอะ  คลิกที่นี่...

วิธีการลดค่า BOD,SS,TDS ในเบื้องต้นแบบง่ายๆ คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นขยะเหม็น  คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่..

จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่.. 

em บำบัดน้ำเสีย/  em หอมบำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่..  

em ดับกลิ่น / em หอมดับกลิ่น คลิกที่นี่.. 

em ดับกลิ่นส้วม ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น คลิกดูที่นี่..  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วมดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น  คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ คลิกดูที่นี่...  

วิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำมีกลิ่นแรง คลิกที่นี่...

วิธีดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็นบ่อส้วมเหม็น  คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อเกรอะ/ดับกลิ่นห้องน้ำ/บำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่.. 

การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียโดยรวมของระบบบำบัด คลิกที่นี่...  

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่...

ปัญหาระบบบำบัดน้ำเสีย & ปัญหาการบำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่...  

ปัญหาค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์มาจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่...

ระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารสำนักงานและอาคารชุดทั่วๆไป คลิกที่นี่...

ค่า BOD และค่า DO มีความสำคัญอย่างไรต่อระบบบำบัดน้ำเสีย ? คลิกที่นี่...

ลดค่า  BOD  ทำอย่างไร ?  อยากรู้ คลิกดูที่นี่.... 

 การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม คลิกดูที่นี่.. 

การบริหารจัดการบ่อบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียของคอนโด คลิกที่นี่..

เพิ่มประสิทธิภาพบ่อบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ  คลิกที่นี่...   

จุลินทรีย์หอม kasama ( จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ) คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย คืออะไร ? คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียมีความสำคัญอย่างไร ? อยากรู้คลิกดูข้อมูลที่นี่...  

        

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ( Waste Water Treatment Microorganisms )

ในการบำบัดน้ำเสียจากทุกๆแห่ง รวมทั้งระบบบำบัดน้ำเสียในทุกๆระบบ ล้วนต้องใช้หรืออาศัยจุลินทรีย์กลุ่มที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียทั้งสิ้น ซึ่งยังไม่มีสิ่งใดมาทดแทนการบำบัดน้ำเสียและย่อยสลายของเสียของจุลินทรีย์กลุ่มนี้จนถึงปัจจุบันนี้ จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียต้องเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในด้านการย่อยสลายของเสียเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่ใช้ออกซิเจนหรือกลุ่มที่ไม่ใช้ออกซิเจน ซึ่งจุลินทรีย์ทั้งสองกลุ่มนี้ให้ประโยชน์ในด้านการย่อยสลายของเสียต่างๆและบำบัดน้ำเสียให้เป็นน้ำดี บรรดาของเสียต่างๆ ซึ่งรวมถึงน้ำเสียในโลกใบนี้ไม่ล้นโลกก็มาจากผลงานของจุลินทรีย์ย่อยสลายทั้งสองกลุ่มนี้เป็นหลัก ดูข้อมูลจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียมากกว่านี้ คลิกในวงเล็บ (( จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  ))

อย่างที่กล่าวมาข้างต้นแล้วว่า ในการบำบัดน้ำเสียในทุกๆระบบบำบัด ต้องอาศัยจุลินทรีย์ในการบำบัดทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลัก ( เป็นที่นิยมมากที่สุด ) หรือกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียที่ไม่ใช้ออกซิเจน ซึ่งจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายทั้งสองกลุ่มนี้มีอยู่กระจัดกระจายทั่วๆไปในธรรมชาติ ทั้งในดิน น้ำ และอากาศ 

   จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียแบบใช้อากาศออกซิเจน( Aerobic Bacteria หรือ Aerobic  Microorganism )

จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียชนิดใช้ออกซิเจนในการดำรงชีพและในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสีย จะเป็นที่นิยมใช้ในการบำบัดน้ำเสียมากที่สุด ดังนั้น จึงมีการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียออกมาแบบเติมอากาศ AS ( Activated  Sludge ) ในประเทศไทยใช้ระบบบำบัดแบบเติมอากาศมากที่สุด ( มากกว่า 90% ) วัตถุประสงค์ของระบบบำบัดนี้ก็เพื่อต้องการดึงจุลินทรีย์กลุ่มที่ใช้ออกซิเจนมาใช้ในการบำบัดน้ำเสียและย่อยสลายของเสียในน้ำเสียให้ได้มากที่สุด เพื่อบำบัดน้ำเสียต่างๆให้เป็นน้ำดีก่อนปล่อยทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม 

   จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียชนิดไม่ใช้ออกซิเจน( Anaerobic Bacteria หรือ Anaerobic  Microorganism )

จุลินทรีย์กลุ่มที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกริยาบำบัดน้ำเสียและย่อยสลายของเสีย จุลินทรีย์กลุ่มนี้สามารถทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียต่างๆได้ในสภาวะไร้ออกซิเจน ถึงแม้ในน้ำเสียจะมีออกซิเจนหรือไม่มีออกซิเจนเลยก็ตาม จุลินทรีย์กลุ่มนี้ก็สามารถทำงานย่อยสลายได้ตามปกติ ดังนั้น จึงเหมาะสำหรับการนำไปใช้บำบัดน้ำเสียในจุดที่ไร้ออกซิเจนหรือจุดที่อับออกซิเจน ค่าออกซิเจนมีน้อยในน้ำเสีย ช่วยเพิ่มและเสริมประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบที่มีปัญหาทางด้านเทคนิคบ่อยๆ การย่อยสลายของเสียทำได้มากขึ้นและเร็วขึ้น จะส่งผลให้ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งผ่านเกณฑ์ได้ง่ายขึ้น

          

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียที่มีกลิ่นหอมชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียในน้ำเสีย(บำบัดน้ำเสีย) มีความหนาแน่นของปริมาณจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียสูง มีความแข็งแกร่ง ไม่เก่าเก็บ มีอาหารเลี้ยงเชื้ออยู่ตลอดเวลา เชื้อจุลินทรีย์มีการขายตัวอย่างต่อเนื่อง และมีอายุการใช้งานของจุลินทรีย์ไม่ต่ำกว่า 1 ปีขึ้นไป ( กรณีที่บรรจุอย่างมิดชิดอยู่ในแกลลอนที่จำหน่าย ) ใช้งานบำบัดน้ำเสีย ย่อยสลายของเสียและดับกลิ่นบำบัดกลิ่นได้ทันที ปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นทันที ไม่ต้องไปขยายต่อให้ยุ่งยากหรือผสมน้ำให้ลำบาก เป็นจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา ไม่ต้องไปหาสิ่งใดมาเลี้ยงเชื้อให้ยุ่งยาก เพราะจุลินทรีย์หอมคาซาม่าของเรา เชื้อจะมีการขยายตัวอยู่ตลอดเวลา 

  การนำจุลินทรีย์หอมคาซาม่าไปใช้ในการบำบัดน้ำเสีย

  จุลินทรีย์หอมคาซาม่าใช้งานบำบัดน้ำเสียได้ทั้งในสภาวะที่น้ำเสียนั้นๆไม่มีออกซิเจน และน้ำเสียที่มีออกซิเจนละลายอยู่ ปฏิกิริยาการบำบัดน้ำเสีย(ย่อยสลายของเสียในน้ำเสีย) จะเกิดขึ้นตามสมการจำลองด้านล่าง

      

ภาพบนเป็นปฏิกิริยาการย่อยสลายของเสีย(บำบัดน้ำเสีย)ของจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้มาจะเหมือนกันกับการบำบัดน้ำเสียด้วยกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจน ( Aerobic  Bacteria ) ซึ่งระบบบำบัดน้ำเสียส่วนใหญ่จะใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย(ย่อยสลายของเสียในน้ำเสีย)ชนิดที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลัก เหตุเพราะสามารถดึงมาใช้ได้ง่ายกว่ากลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ไม่ใช้ออกซิเจน ( Anaerobic  Bacteria   ) แต่ก็มีจุดอ่อนอยู่หลายจุด ถ้าออกแบบระบบสิ่งแวดล้อมได้ไม่ดีพอ หรือกรณีเกิดวิกฤตขึ้นในระบบบำบัด กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนจะมีปัญหา จุลินทรีย์หอมคาซาม่าจะทำงาน(ปฏิกิริยาย่อยสลาย) ได้ในทุกๆที่และทุกๆระบบบำบัด มีความทนทานและต้านทานกับสภาวะแวดล้อมที่วิกฤตได้ ซึ่งจะแตกต่างจากกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลักที่ไม่สามารถทนกับสภาวะแวดล้อมที่วิกฤตได้ นี่คือจุดเด่นๆของจุลินทรีย์หอมคาซาม่าของเราที่ไปแก้ปัญหาปิดจุดอ่อนของการบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียที่มีปัญหาล้มเหลวบ่อยๆ

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าแก้ปัญหาการบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียในจุดใด ?

 ระบบบำบัดน้ำเสียมีปัญหาดังต่อไปนี้

- ปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสีย(จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย) มีปริมาณน้อย(เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำเสียที่มีปริมาณมากกว่า) ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาต่างๆติดตามมา ทั้งค่ามาตรฐานน้ำทิ้งแต่ละค่าไม่ผ่านเกณฑ์กำหนด กลิ่นไม่พึงประสงค์ทั้งหลายติดตามมา สาเหตุเพราะปฏิกิริยาการย่อยสลายเกิดขึ้นน้อย อันเนื่องมาจากมีปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายในระบบมีน้อย ต้องเติมหรือเพิ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายไปทดแทนเข้าไปในระบบ

- เครื่องเติมอากาศมีปัญหา ( Aerator ) เช่น เครื่องเสียบ่อยๆ หรือ กำลังการเติมอากาศไม่เพียงพอ ( กำลังแรงม้าหรือกำลังวัตต์ต่ำเกินไป ) น้ำเสียมีปริมาณมากและบ่อบำบัดมีขนาดใหญ่ แต่ใช้เครื่องเติมอากาศกำลังแรงม้าต่ำ ซึ่งไม่สมดุลกัน จะผลิตออกซิเจนป้อนน้ำเสียและป้อนให้กับกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลักทำได้น้อยลง หรือกรณีที่การเติมออกซิเจนได้ไม่ทั่วถึงทั้งบ่อบำบัดก็มีปัญหาเช่นกัน จุดที่วางเครื่องเติมอากาศ บ่อบำบัดไม่ควรลึกเกิน 3 เมตรเป็นต้น

- ปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำเสียมีปริมาณน้อย ( ค่า DO ต่ำ ) โดยทั่วๆไปในน้ำเสียค่า DO ไม่ควรต่ำกว่า 2 mg/l ถ้าค่าDO ต่ำกว่านี้จะมีผลกระทบต่อกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนทันที ยิ่งค่า DO เป็น ศูนย์ กลุ่มจุลินทรีย์ย่อสลายที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลักอาจตายยกบ่อได้ตลอดเวลา การเติมอากาศจึงเป็นตัวแปรที่สำคัญต่อการดำรงชีพและการทำหน้าที่ย่อยสลายของเสียของกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจน เติมออกซิเจนได้มากเพียงพอหรือไม่ เติมได้ทั่วถึงทั้งบ่อหรือไม่ นี่คือปัญหาที่พบบ่อยๆของระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ ( ระบบ AS : Activated  Sludge ) ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่นิยมมากที่สุด ( มากกว่า 90% เป็นระบบบำบัดแบบเติมอากาศ AS ) เหตุผลที่ต้องมีการเติมอากาศออกซิเจนลงในน้ำเสียก็คือ ต้องการให้น้ำเสียนั้นมีออกซิเจนเพียงพอ และให้จุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนนำไปใช้ในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและการดำรงชีพของจุลินทรีย์เอง

- สิ่งแวดล้อมในบ่อบำบัดมีปัญหา เช่น น้ำเสียนั้นๆมีค่า pH ต่ำมาก หรือมีค่า pH สูงมาก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลักทันที วิกฤตเช่นนี้อาจทำให้กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนตายยกบ่อได้ทุกเมื่อ ดังนั้น จึงต้องมีการตรวจเช็คค่า pH อยู่เป็นประจำ กรณีที่จุลินทรีย์ย่อยสลายมีปัญหาตายยกบ่อหรือมีปริมาณน้อย สามารถสังเกตทางกายภาพได้ด้วยวิธีสังเกตในเรื่องกลิ่นของน้ำเสีย ถ้ามีกลิ่นเหม็นรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ นั่นหมายความว่า จุลินทรีย์อาจตายยกบ่อบำบัดหรือมีปริมาณน้อยมาก จึงทำให้เกิดปัญหาขึ้น ตัวแปรที่สำคัญมากที่สุดในการบำบัดน้ำเสียขั้นสุดท้ายก็คือ จุลินทรีย์ย่อยสลายของเสีย(จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย) ทุกๆระบบบำบัดจะขาดซื่งจุลินทรีย์ย่อยสลายไม่ได้โดยเด็ดขาด คุณภาพน้ำทิ้งจะผ่านหรือไม่ผ่าน คุณภาพน้ำทิ้งจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่ตัวแปร(จุลินทรีย์ย่อยสลาย)ตัวนี้เป็นหลัก

- สารเคมีบางชนิดอาจทำอันตรายต่อจุลินทรีย์ได้ตลอดเวลา ดังนั้น จึงไม่ควรทิ้งสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อจุลินทรีย์ย่อยสลายลงในระบบบำบัดอย่างเด็ดขาด เพราะจุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก หรือในกรณีที่มีการใช้สารที่เป็นกรดอ่อนๆ หรือสารที่เป็นด่างแก่ จะส่งผลกระทบต่อระบบบำบัดน้ำเสียได้ น้ำเสียส่วนใหญ่จะมีความเป็นกรด ( จากสารอินทรีย์ ) ยกเว้นน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตสารเคมีหรือใช้สารเคมี

ที่กล่าวมาทั้งหมดจะเป็นปัญหาบางส่วนที่เกิดขึ้นในระบบบำบัดน้ำเสียเท่านั้น ยังมีปัญหาอีกหลายอย่างที่ไม่ได้นำมากล่าวไว้ในที่นี้ โดยเฉพาะปัญหาทางด้านเทคนิคของระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการบำบัดน้ำเสียและประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียโดยตรง  ระบบบำบัดน้ำเสียใดมีประสิทธิภาพดีหรือมีประสิทธิภาพด้อยในการบำบัดน้ำเสีย สามารถดูผลลัพธ์ได้จากค่ามาตรฐานน้ำทิ้งผ่านเกณฑ์ทุกๆค่าหรือไม่ นี้คือตัวตัดสินของการบำบัดน้ำเสีย ( ค่ามาตรฐานน้ำทิ้ง )

 จุลินทรีย์หอมคาซาม่าจะมาแก้ปัญหาปิดจุดอ่อนที่กล่าวมาเหล่านี้ ซึ่งจะช่วยทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังช่วยเสริมจุดอ่อนของการบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียที่มีปัญหาตามที่กล่าวมาข้างบน กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลักสามารถดึงมาใช้งานบำบัดน้ำเสียได้ง่ายก็จริง แต่ควบคุมได้ค่อนข้างยาก ต้องมีปัจจัยหลายๆอย่างประกอบและเกื้อหนุนเพื่อรักษาจุลินทรีย์กลุ่มนี้ให้มีมากพอและอยู่ในระบบบำบัดตามที่ต้องการ แต่จุลินทรีย์หอมคาซาม่าไม่มีความยุ่งยาก ไม่ต้องควบคุมใดๆ สามารถเติมมากหรือน้อยได้ตามความเหมาะสมและความต้องการของผู้ใช้

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า( จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียชนิดไม่ใช้ออกซิเจน )   

จุลินทรีย์หอมคาซามา ( จุลินทรีย์หอม kasama ) เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียชนิดไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลาย ประกอบไปด้วยกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หลายสายพันธุ์มารวมไว้ในที่เดียวกัน ( สังเคราะห์รวมกัน ) ทำหน้าที่ย่อยสลายของเสียต่างๆเหมือนกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจน แต่มีคุณสมบัติเด่นอีกประการหนึ่งคือ การกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ ซึ่งจุลินทรีย์กลุ่มอื่นๆไม่มีคุณสมบัติในข้อนี้ ดังนั้น น้ำเสียในบ่อบำบัดที่มีกลิ่นเน่าเหม็นจึงได้รับการบำบัดในเวลาเดียวกันกับการบำบัดน้ำเสียและบำบัดกลิ่นไปพร้อมๆกัน ช่วยเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียของกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจน โดยเฉพาะในช่วงที่ระบบบำบัดมีปัญหา ออกซิเจนใน้ำเสียมีไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพของกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจน  จุลินทรีย์หอมคาซาม่าสามารถใช้กับระบบบำบัดน้ำเสียได้ทุกๆระบบ โดยไม่มีผลกระทบใดๆต่อระบบบำบัด ดูจุลินทรีย์หอมคาซาม่ามากกว่านี้ คลิกที่ลิ้งค์ในวงเล็บ (( จุลินทรีย์หอมคาซาม่า )) 

ผู้นำจุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น เจ้าแรกในประเทศไทย ใช้งานแล้วมีกลิ่นหอมทันทีไม่ต้องรอนาน ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมช่วยลดมลภาวะและมลพิษในสิ่งแวดล้อมเป็นธรรมชาติบำบัด 100% 

                                       

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า  เน้นการใช้ประโยชน์ในเรื่องต่อไปนี้เป็นหลักคือ .-

1. การนำไปใช้ประโยชน์ในเรื่องการบำบัดน้ำเสีย การย่อยสลายของเสียที่เป็นอินทรีย์วัตถุต่างๆ โดยจุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ไม่ใช้ออกซิเจน ทำงานย่อยสลายได้ทั้งในสภาวะมีอากาศและไร้อากาศหรืออับอากาศ

2. การนำไปใช้ประโยชน์ในการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆที่เกิดจากสารอินทรีย์ เป็นคุณสมบัติเด่นอีกข้อหนึ่งของจุลินทรีย์หอมคาซาม่าที่จุลินทรีย์กลุ่มอื่นๆไม่มีคุณสมบัติในข้อนี้ 

มาเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียของท่านด้วย จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียในบ่อบำบัดน้ำเสียและบ่อเกรอะให้มีปริมาณมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการบำบัดน้ำเสีย ย่อยสลายของเสียและการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ด้วยการใช้จุลินทรีย์หอม-Kasama ได้ประโยชน์ทั้งการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสีย รวมถึงการกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นเหม็นไม่พึงประสงค์ต่างๆ ดับกลิ่นเหม็นในบ่อบำบัดน้ำเสียได้รวดเร็ว ดับกลิ่นบ่อเกรอะได้ทันใจ ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่าสองต่อ คือ การบำบัดน้ำเสียและย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสีย รวมถึงการกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นในเวลาเดียวกัน


ท่านมีปัญหาห้องน้ำในโรงแรมหรือรีสอร์ท อพาร์ทเม้นท์ คอนโดมิเนียมส่งกลิ่นเหม็นเข้าไปในห้องนอนรบกวนลูกค้า หรือที่ออฟฟิศกลิ่นห้องน้ำโชยเข้าในห้องทำงานรบกวนสมาธิในการทำงาน  บ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณสำนักงานหรือโรงงาน ? บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณ ฟาร์มปศุสัตว์ส่งกลิ่นเหม็นจนถูกร้องเรียนบ่อยๆ ? ปัญหาเหล่านี้แก้ไขได้ไม่ยาก บำบัดด้วยวิธีธรรมชาติไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ใช้จุลินทรีย์ทำหน้าที่ย่อยสลายและบำบัดกำจัดของเสียเหล่านี้ ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดไม่มีสารเคมีตกค้างในสิ่งแวดล้อม เป็นผลดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยตรง เป็นการเติมจุลินทรีย์ให้กับสิ่งแวดล้อมเพื่อย่อยสลายของเสียต่างๆที่ตกค้างตามแหล่งน้ำและดิน 

   

 RUN และ REBOOT ระบบบำบัดน้ำเสียของท่านวันนี้ด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียในระบบบำบัด ทดแทนกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจน จุลินทรีย์หอมคาซาม่าใช้ได้ดีกับระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ เพราะทุกๆระบบล้วนต้องการนำจุลินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียเป็นจุดประสงค์หลักๆไม่ว่าระบบนั้นๆจะลงทุนสูงหรือลงทุนต่ำ

      

เรา คือ ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-kasama ) จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์สำหรับบำบัดน้ำเสียและการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ดับกลิ่นเน่าเหม็นต่างๆ จุลินทรีย์ของเราเป็นชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสีย ( กลุ่มจุลินทรีย์อีเอ็ม หรือ อีเอ็ม em ) ซึ่งผลิตจากหัวเชื้อของจุลินทรีย์ต้นฉบับโดยตรง (ไม่ใช่การหมักจากพืชผักหรือเปลือกส้มเปลือกมะนาว ) มีความเข้มข้นและความหนาแน่นของปริมาณจุลินทรีย์สูง ไม่เก่าเก็บ สามารถทำงานย่อยสลายได้ทันที ไม่ต้องนำไปละลายน้ำอีกเหมือนจุลินทรีย์ผงหรือจุลินทรีย์ก้อน ( อีเอ็มบอล ) จุดเด่นๆคือ มีกลิ่นหอม ใช้ปุ๊บหอมปั๊บทันที ดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็นหรือห้องน้ำเหม็น ฟาร์มปศุสัตว์ที่ส่งกลิ่นเหม็นได้อย่างรวดเร็ว

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์ชนิดไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียรวมไปถึงการดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ ออกแบบตามความต้องการของลูกค้าโดยตรง โดยเฉพาะลูกค้ากลุ่มใหญ่ที่มีปัญหาห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น บ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น น้ำเน่าเหม็นในโรงงาน เป็นต้น   

   

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-Kasama ) ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง?

-  สำหรับย่อยสลายของเสียในน้ำเสียและบำบัดน้ำเสียในอาคารหรือโรงงาน ดับกลิ่นเหม็นบ่อบำบัดน้ำเสีย

- ดับกลิ่นบ่อเกรอะ , ย่อยสลายของเสียในบ่อเกรอะ , เติมบ่อเกรอะเพื่อเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์

- ดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น,  ดับกลิ่นปัสสาวะ ,  กลิ่นมูลสัตว์เลี้ยงทุกๆชนิด

- ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น ทั้งกลิ่นเหม็นจากโถส้วม ชักโครกและพื้นห้องน้ำ

- ดับกลิ่นส้วมเหม็น  บ่อเกรอะเหม็น  ท่อเดรนในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำเหม็น  ท่อระบายน้ำในห้องน้ำเหม็น ถังขยะเหม็น

- ดับกลิ่นสุนัขและสัตว์เลี้ยงทุกชนิด  ดับกลิ่นตามกรงสุนัข คอกสุนัขส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นมูลสัตว์และฟาร์มปศุสัตว์ทุกชนิด  เช่น ฟาร์มเป็ดฟาร์มไก่ ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

- ดับกลิ่นเน่าเหม็นตามตลาดและร้านอาหารทั่วไปที่มีของเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

            

 


 

       

 


 

 


     


       

สงวนลิขสิทธิ์โดยร้านบางกอกโปรดักส์ ตาม พ.ร.บ.กฎหมายลิขสิทธิ์ ห้ามผู้ใดทำการคัดลอกเนื้อหาในเว็บไซต์นี้โดยเด็ดขาด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตาม ถือว่าผิด พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ทันที