จุลินทรีย์หอมคาซาม่าได้เพิ่มกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งลดค่า TKN แอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ โดยเฉพาะ จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย จำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น จุลินทรีย์หอมคาซาม่า
ReadyPlanet.com
จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย / จำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่นบำบัดกลิ่น : จุลินทรีย์หอมคาซาม่า

 ขายบ้านสถานีรถไฟฟ้า

รามอินทรา กม.4 คลิกที่นี่..... 

   

((( แจ้งการปิดรับลูกค้ารายใหม่ )))

เราได้เกษียณแล้ว จึงไม่ได้เปิดรับลูกค้ารายใหม่ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ ที่ไม่สามารถให้บริการทุกๆท่านได้ ให้บริการเฉพาะลูกค้าประจำเท่านั้น

เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์จุลินทรีย์หอมคาซาม่า
           ร้านบางกอกโปรดักส์
   จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย

ใช้สำหรับบำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นโดยเฉพาะเท่านั้น

บรรดาของเสียทุกชนิดบนโลกใบนี้ ล้วนอาศัยและพึ่งพาจุลินทรีย์ขนาดเล็กในการแปรรูปย่อยสลายของเสียทั้งนั้น ถ้าไม่มีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสีย ของเสียบนโลกคงล้นโลกไปนานแล้ว แม้แต่สารเคมี ขั้นตอนสุดท้ายก็อาศัยจุลินทรีย์ในการย่อยสลายทั้งสิ้น

ร้านบางกอกโปรดักส์ ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียทุกๆระบบบำบัด จุลินทรีย์บำบัดกลิ่นดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ทุกๆชนิด เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์จากธรรมชาติหลายสายพันธุ์ เราโฟกัสใน 2 เรื่องนี้เพียงเท่านั้น จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเราได้บรรจุกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งทั้งสองสายพันธุ์ลงในจุลินทรีย์หอมคาซาม่าเรียบร้อยแล้ว ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครที่จำหน่ายจุลินทรีย์อยู่ในท้องตลาด เราได้เพิ่มประสิทธิภาพและประโยชน์ให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น แต่ไม่มีการเพิ่มราคาใดๆทั้งสิ้น จุลินทรีย์หอมคาซาม่าจำหน่ายมาตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบัน มีลูกค้ากระจายอยู่ทั่วประเทศ เราเป็นเจ้าแรกที่จำหน่ายในระบบออนไลน์ เราได้พัฒนาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียมาโดยตลอด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียให้ดีมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการเพิ่มกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง เพื่อตอบโจทย์และแก้ปัญหาไนโตรเจนในน้ำเสียหรือการกำจัดค่า TKN ( ลดค่า TKN )ซึ่งจุลินทรีย์กลุ่มอื่นไม่มีประสิทธิภาพในการลดค่า TKN ในน้ำเสีย( ผลการวิจัยทั้งในต่างประเทศและในประเทศ )

การทำงานของจุลินทรีย์หอมคาซาม่าในการบำบัดน้ำเสีย

     

ปฏิกิริยาการบำบัดน้ำเสีย( ย่อยสลายของเสีย )ของจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ส่วนใหญ่จะเป็นปฏิกิริยาแบบไม่ใช้ออกซิเจน( ไม่ดึงออกซิเจนในน้ำเสียมาใช้งาน )ดังนั้น จึงไม่ไปแย่งออกซิเจนจากกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนในระบบบำบัด โดยเฉพาะในบ่อเติมอากาศ แต่จะไปเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย ทั้งในเรื่องการเร่งปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียให้เร็วขึ้น ปริมาณจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในระบบเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งมีประสิทธิภาพตามไปด้วย

     

ภาพบนเป็นปฏิกิริยาการบำบัดน้ำเสียของจุลินทรีย์ทั้งชนิดที่ใช้ออกซิเจนและชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจน ผลของปฏิกิริยาจะได้ออกมาเหมือนกัน เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นตลอดเวลาในธรรมชาติ แต่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย ต้องเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพในการย่อยสลายของเสียเท่านั้น ซึ่งจุลินทรีย์ในโลกนี้มีทั้งชนิดที่มีประโยชน์( ดี ) ชนิดที่มีโทษ( ก่อโรค )และชนิดที่เป็นกลาง( เข้ากับกลุ่มใดก็ได้ )ของเสียไม่ล้นโลกก็มาจากผลงานของกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายนี่เอง นี่คือประโยชน์ของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์

  จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์กับการดับกลิ่นบำบัดกลิ่น

กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์นอกจากการบำบัดน้ำเสีย( ย่อยสลายของเสีย )แล้ว ยังมีคุณสมบัติในการบำบัดกลิ่น( ดับกลิ่นกำจัดกลิ่น )ซึ่งการบำบัดกลิ่นก็เกิดขึ้นตลอดเวลาในธรรมชาติ กลิ่นไม่พึงประสงค์กลิ่นเน่าเหม็นส่วนใหญ่เกิดจากกลุ่มจุลินทรีย์ที่ให้โทษทำปฏิกิริยากับสารอินทรีย์ จึงทำให้เกิดกลิ่นเน่าเหม็นขึ้น การแก้ไขจึงนำกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีคุณสมบัติในการบำบัดกลิ่นกำจัดกลิ่นมาทำปฏิกิริยากับต้นเหตุของกลิ่นนั้นๆ ซึ่งถือว่าเป็นธรรมชาติบำบัด( ไม่ใช้สารเคมี )ไม่กระทบสิ่งแวดล้อม ลดมลภาวะและมลพิษในสิ่งแวดล้อม กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์จึงได้ชื่อว่า จุลินทรีย์รักษ์โลก

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าจัดอยู่ในกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หรือกลุ่มจุลินทรีย์ที่ให้ประโยชน์ โดยเน้นในเรื่องของการบำบัดน้ำเสียและบำบัดกลิ่นดับกลิ่นกำจัดกลิ่นโดยเฉพาะเท่านั้น      

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าไม่มีใครเหมือน และไม่เหมือนใครทั้งสิ้น เป็นเอกลักษณ์ของเราที่ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ไม่มีการลอกเลียนแบบใครในท้องตลาด