ReadyPlanet.com
bulletจุลินทรีย์หอม
bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ/ดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletน้ำยาดับกลิ่นห้องน้ำโรงแรมและรีสอร์ท
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียคอนโดมิเนี่ยม
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาล
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานลูกชิ้น
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานเชือดไก่
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียตลาดสด
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น?
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ราคา
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์กำจัดกลิ่น
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อบำบัดน้ำเสีย
bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่าใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง?
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็นดับกลิ่นน้ำเน่าเสีย
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่นอีเอ็มกำจัดกลิ่น
bulletดับกลิ่นเหม็นในฟาร์มหมู/กำจัดกลิ่นเหม็นในฟาร์มหมู
bulletการใช้จุลินทรีย์หอม-kasama ดับกลิ่นห้องน้ำ
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกรไทย
bulletกรุงไทย
bulletกรุงศรี
bulletไทยพาณิชย์
dot
เช็คเมล
dot
bulletYahoo
bulletHotmail
bulletGmail


บำบัดน้ำเสียโรงแรมและรีสอร์ททุกๆแห่ง
บำบัดน้ำเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
บำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลและสถานพยาบาลทุกๆแห่ง
บำบัดน้ำเสียอาคารสำนักงาน
บำบัดน้ำเสียคอนโดมิเนี่ยม
การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียและบ่อบำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ดับกลิ่น, ซื้อจุลินทรีย์อีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์อีเอ็ม, สบู่เหลวนมน้ำผึ้ง, แชมพูสมุนไพรน้ำผึ้ง, ครีมนวดผมสมุนไพรน้ำผึ้ง


จุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น จุลินทรีย์หอมเติมบ่อเกรอะ จุลินทรีย์หอมเติมบ่อบำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์หอมย่อยสลายไขมันและน้ำมัน

        

เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ของ ร้านบางกอกโปรดักส์ ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นดับกลิ่น จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นส้วม จุลินทรีย์หอมเติมบ่อเกรอะ จุลินทรีย์หอมเติมบ่อบำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่นเน่าเหม็นฟาร์มปศุสัตว์ทุกๆประเภท เช่น ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ ฯลฯ

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า   ผู้นำจุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น เจ้าแรกในประเทศไทย ใช้งานแล้วมีกลิ่นหอมทันทีไม่ต้องรอนาน ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมช่วยลดมลภาวะและมลพิษในสิ่งแวดล้อมเป็นธรรมชาติบำบัด 100% 

                                       

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า  เน้นการใช้ประโยชน์ในเรื่องต่อไปนี้เป็นหลักคือ .-

1. การนำไปใช้ประโยชน์ในเรื่องการบำบัดน้ำเสีย การย่อยสลายของเสียที่เป็นอินทรีย์วัตถุต่างๆ โดยจุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ไม่ใช้ออกซิเจน ทำงานย่อยสลายได้ทั้งในสภาวะมีอากาศและไร้อากาศหรืออับอากาศ

2. การนำไปใช้ประโยชน์ในการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆที่เกิดจากสารอินทรีย์ เป็นคุณสมบัติเด่นอีกข้อหนึ่งของจุลินทรีย์หอมคาซาม่าที่จุลินทรีย์กลุ่มอื่นๆไม่มีคุณสมบัติในข้อนี้ 

มาเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียของท่านด้วย จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียในบ่อบำบัดน้ำเสียและบ่อเกรอะให้มีปริมาณมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการบำบัดน้ำเสีย ย่อยสลายของเสียและการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ด้วยการใช้จุลินทรีย์หอม-Kasama ได้ประโยชน์ทั้งการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสีย รวมถึงการกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นเหม็นไม่พึงประสงค์ต่างๆ ดับกลิ่นเหม็นในบ่อบำบัดน้ำเสียได้รวดเร็ว ดับกลิ่นบ่อเกรอะได้ทันใจ ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่าสองต่อ คือ การบำบัดน้ำเสียและย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสีย รวมถึงการกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นในเวลาเดียวกัน

ท่านมีปัญหาห้องน้ำในโรงแรมหรือรีสอร์ท อพาร์ทเม้นท์ คอนโดมิเนียมส่งกลิ่นเหม็นเข้าไปในห้องนอนรบกวนลูกค้า หรือที่ออฟฟิศกลิ่นห้องน้ำโชยเข้าในห้องทำงานรบกวนสมาธิในการทำงาน  บ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณสำนักงานหรือโรงงาน ? บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณ ฟาร์มปศุสัตว์ส่งกลิ่นเหม็นจนถูกร้องเรียนบ่อยๆ ? ปัญหาเหล่านี้แก้ไขได้ไม่ยาก บำบัดด้วยวิธีธรรมชาติไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ใช้จุลินทรีย์ทำหน้าที่ย่อยสลายและบำบัดกำจัดของเสียเหล่านี้ ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดไม่มีสารเคมีตกค้างในสิ่งแวดล้อม เป็นผลดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยตรง เป็นการเติมจุลินทรีย์ให้กับสิ่งแวดล้อมเพื่อย่อยสลายของเสียต่างๆที่ตกค้างตามแหล่งน้ำและดิน 

 RUN และ REBOOT ระบบบำบัดน้ำเสียของท่านวันนี้ด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียในระบบบำบัด ทดแทนกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจน จุลินทรีย์หอมคาซาม่าใช้ได้ดีกับระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ เพราะทุกๆระบบล้วนต้องการนำจุลินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียเป็นจุดประสงค์หลักๆไม่ว่าระบบนั้นๆจะลงทุนสูงหรือลงทุนต่ำ

เรา คือ ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-kasama ) จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์สำหรับบำบัดน้ำเสียและการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ดับกลิ่นเน่าเหม็นต่างๆ จุลินทรีย์ของเราเป็นชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสีย ( กลุ่มจุลินทรีย์อีเอ็ม หรือ อีเอ็ม em ) ซึ่งผลิตจากหัวเชื้อของจุลินทรีย์ต้นฉบับโดยตรง (ไม่ใช่การหมักจากพืชผักหรือเปลือกส้มเปลือกมะนาว ) มีความเข้มข้นและความหนาแน่นของปริมาณจุลินทรีย์สูง ไม่เก่าเก็บ สามารถทำงานย่อยสลายได้ทันที ไม่ต้องนำไปละลายน้ำอีกเหมือนจุลินทรีย์ผงหรือจุลินทรีย์ก้อน ( อีเอ็มบอล ) จุดเด่นๆคือ มีกลิ่นหอม ใช้ปุ๊บหอมปั๊บทันที ดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็นหรือห้องน้ำเหม็น ฟาร์มปศุสัตว์ที่ส่งกลิ่นเหม็นได้อย่างรวดเร็ว 

 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย / จุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสีย คลิกที่นี่.... 

การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียโดยรวมของระบบบำบัด คลิกที่นี่...  

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่...

ปัญหาระบบบำบัดน้ำเสีย & ปัญหาการบำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่... 

การบำบัดน้ำเสีย / ระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูข้อมูลที่นี่... 

ปัญหาค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์มาจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่...

ระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารสำนักงานและอาคารชุดทั่วๆไป คลิกที่นี่...

ค่า BOD และค่า DO มีความสำคัญอย่างไรต่อระบบบำบัดน้ำเสีย ? คลิกที่นี่...

ลดค่า  BOD  ทำอย่างไร ?  อยากรู้ คลิกดูที่นี่.... 

 การบำบัดน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ชีวภาพ  คลิกดูที่นี่....

ความสำคัญของค่าพารามิเตอร์ในบ่อบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่...

การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม คลิกดูที่นี่.. 

การบริหารจัดการบ่อบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียของคอนโด คลิกที่นี่..

เพิ่มประสิทธิภาพบ่อบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ  คลิกที่นี่...  

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าย่อยสลายของเสียอะไรได้บ้าง ? คลิกดูที่นี่... 

การบริหารจัดการบ่อบำบัดน้ำเสียของอาคารสำนักงานต่างๆ คลิกที่นี่...

วิธีดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น / ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น คลิกดูที่นี่.... 

จุลินทรีย์หอม kasama ( จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ) คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย คืออะไร ? คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียมีความสำคัญอย่างไร ? อยากรู้คลิกดูข้อมูลที่นี่... 

จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น / จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น คลิกดูข้อมูลที่นี่....

จุลินทรีย์หอม  คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 

จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่....

 

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์ชนิดไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียรวมไปถึงการดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ ออกแบบตามความต้องการของลูกค้าโดยตรง โดยเฉพาะลูกค้ากลุ่มใหญ่ที่มีปัญหาห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น บ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น น้ำเน่าเหม็นในโรงงาน เป็นต้น      

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-Kasama ) ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง?

สำหรับย่อยสลายของเสียในน้ำเสียและบำบัดน้ำเสียในอาคารหรือโรงงาน ดับกลิ่นเหม็นบ่อบำบัดน้ำเสีย

- ดับกลิ่นบ่อเกรอะ , ย่อยสลายของเสียในบ่อเกรอะ , เติมบ่อเกรอะเพื่อเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์

- ดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น,  ดับกลิ่นปัสสาวะ ,  กลิ่นมูลสัตว์เลี้ยงทุกๆชนิด

- ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น ทั้งกลิ่นเหม็นจากโถส้วม ชักโครกและพื้นห้องน้ำ

- ดับกลิ่นส้วมเหม็น  บ่อเกรอะเหม็น  ท่อเดรนในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำเหม็น  ท่อระบายน้ำในห้องน้ำเหม็น ถังขยะเหม็น

- ดับกลิ่นสุนัขและสัตว์เลี้ยงทุกชนิด  ดับกลิ่นตามกรงสุนัข คอกสุนัขส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นมูลสัตว์และฟาร์มปศุสัตว์ทุกชนิด  เช่น ฟาร์มเป็ดฟาร์มไก่ ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

- ดับกลิ่นเน่าเหม็นตามตลาดและร้านอาหารทั่วไปที่มีของเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

จุลินทรีย์ของเราบรรจุแกลลอนขนาด 20  ลิตร มีเพียงขนาดเดียวคือ 20  ลิตรเท่านั้น

ราคาจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  ปกติแกลลอนละ  1,200 บาท

เดินทางไปซื้อที่สำนักงานราคาพิเศษ  แกลลอนละ  1,000  บาท

จะซื้อกี่แกลลอนก็ได้ แต่ต้องโทร.นัดล่วงหน้าก่อนเดินทางไปซื้อ

กรณีที่ให้ทางร้านจัดส่งให้ จัดส่งขั้นต่ำตั้งแต่  5  แกลลอนขึ้นไป ( ขึ้นอยู่กับระยะทาง )

              

ปริมณฑลใกล้ๆ ( สมุทรปราการ , นนทบุรี , ปทุมธานี ) ใช้ราคาต่างจังหวัด ( กรุณาโทร.สอบถาม )

สำหรับต่างจังหวัด

ส่งขั้นต่ำที่  6 แกลลอนขึ้นไป  แกลลอนละ  1,200 บาท (จัดส่งฟรีทั่วประเทศ)

              

แจ้งให้ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกๆท่านได้ทราบว่า

กรณีที่ท่านจะเดินทางไปรับจุลินทรีย์ที่หน้าร้านหรือเดินทางไปซื้อจุลินทรีย์ที่ร้าน กรุณาโทร.นัดล่วงหน้าอย่างน้อย  1  วัน เพื่อเราจะได้อยู่รอท่านและบริการท่านได้อย่างเต็มที่และท่านจะไม่พลาดการติดต่อ